Landsbyliv

Vi bliver tit spurgt om hvad “landsbyliv” er for en størrelse. Tryghed og nærhed nævnes ofte blandt tilflyttere som noget der kendetegner vores område. Liv og grokraft nævnes også tit. Og så selvfølgelig foreningslivet og de mange kulturarrangementer.

Har du en god idé, så er der i vores område ikke langt fra tanke til handling.
Her er et par eksempler på nogle af de gode projekter som spirer frem i øjeblikket i vores lokalområde:

  • Skolemadsprojektet. God mad til vores børn i skolen. Lavet på Skovsgård Hotel af blandt andet lokale og økologiske råvarer. Et samarbejde mellem frivillige, to socialøkonomiske virksomheder og skolen.
  • Multibanen. Koster mange penge, men frivillige kræfter har hevet finanisering i land. Etableres ved skolen.
  • Motionsstien. Igen frivillige. Gode motorikstationer til både børn og gamle
  • Eventgruppen. Skovsgård er kendt for sine mange events. Blandt andet Skovsgård Beerfest, Global Garden Party, Sankt Hans ved Attrup Havn samt Børnenes Dag
  • Landsbyhjørnet. En del af det gamle bageri. Et spændende samarbejde er indledt med Realdania.

Og så selvfølgelig bosætningskampagnen som denne hjemmeside er en del af.

.